Arkiv og læreplanene

Utdrag fra læreplanene for grunnskolen, som viser arkiv og arkivforståelse som relevant i undervisningen.