Lek og fritid

Lek er en stor del av barnelivet, fritid har derimot ikke alltid vært en selvfølge. Kommunearkivene dokumenterer ulike deler av barns fritid og lek.