Arkivenes relevans for skolen

Et besøk i et arkiv og bruk av arkivmateriale i undervisningen i skolen er i på flere måter relevant i forhold til de målene som læreplanene fastslår.