Hva er en kommune?

En kommune er et geografisk avgrenset område i landet vårt, som er en egen politisk og administrativ enhet. Det vil si at kommunen selv, til en viss grad, kan bestemme over lokale saker innenfor sine grenser.