Mat og helse

En av de viktigste oppgavene til kommunene i dag er å sørge for helsetilbud til innbyggerne. Veien fram til god helse henger sammen med god mat. Gjennom tidene har ikke dette vært en selvfølge. Arkivene viser oss veien fram til dagens kommunale helsetilbud.