Skoletilbud hos Arkiv Troms

”Lokale og regionale arkiver har en rik skatt av materiale som beskriver lokalsamfunnet fra ulike sider. […] For de fleste er det lokale mer interessant enn det nasjonale. Derfor kjennes det naturlig å nærme seg den store historien i den lille. Å bruke lokalt materiale gir en nærhetsfølelse, og for barn er det oftest lettere å starte i eget nærmiljø der de har referansepunkter og kan bevege seg fra det kjente til det ukjente.”

(Fritt oversatt fra svensk, Eva Sjögren og Catarina Lundström: Historia på riktigt! – arkivpedagogik i praktiken )