• Hadde man leker i 1882?

  I arkivet til Ibestad kommune har kjøpmann Kavlie skrevet oversikter over alle varene som han hadde i sin butikk i 1882.

  Klarer du å se hvilke leker han hadde?

   

   

  Fasit: jernbanetog, dukker, spillekort, dukkevogn og tromme Foto: Arkiv Troms
 • Hva het barn for 100 år siden?

  I Skånland kommune het de Johanna, Harald, Olga, Borghild og Jenny, for å nevne noen.

  Finner du ditt eget navn her?

  Foto: Arkiv Troms
 • Blomster i arkivet

  I 1953 måtte alle elever i skolen lage et herbarium med minst 20 planter de selv hadde plukket og presset.

  I arkivene finnes det plantesamlinger fra denne tiden. Innimellom finner vi også pressede blomster gjemt i sidene på protokoller og møtebøker.

  Har du lyst å lage et herbarium?

  Foto: Arkiv Troms
 • Elevene får være med å bestemme

  I 1964 kom det en lov som krevde at alle skoler skulle ha et elevråd. Formålet med loven var å øke trivselen på skolen, men også å forberede elevene på å bli en del av et demokratisk samfunn.

  I dag kan vi lese i gamle elevrådsprotokoller og se hvilke saker som var viktige for elevene før. Kan noe av det de tok opp på elevrådsmøtene før også være viktig i dag?

  Les her

  Oksvik skole, Lyngen kommune
 • Kjenner du til disse?

  Det gjorde i hvert fall mange barn på 1980-tallet. Dette er videofilmer  (eller VHS ), og er forløperen til DVD, BluRay-filmer og nettstrømming. Man kunne ta opp eget materiale på VHS. Av den grunn finner vi innimellom slike videofilmer i kommunearkivene. Disse VHS-filmene er arkivdokumenter på lik linje med brev og protokoller, men må oppbevares litt annerledes enn papir.

  Foto: Arkiv Troms
 • Hva gjør egentlig en arkivar?

  Vil du vite mer om hva som kreves i arkivaryrket?

  Les her

 • Er det bare bøker og papir i arkivene?

  Arkivmateriale er ikke bare laget av papir, men kan også være en minnepinne, cd-rom, plakat, e-post, røntgenbilder, fotografier, filmsnutter, lydopptakk eller som denne skolefanen fra Tranøy kommune.

  Les mer om hva et dokument er her

 • Farer som truer

  Papir, fotografier, videofilmer og annet arkivmateriale er utsatt for mange farer som over tid kan ødelegge materialet. Det er derfor arkivarenes jobb å sikre at materialet vi tar vare på blir oppbevart i magasiner med et best mulig miljø. Vi kan til en viss grad kontrollere farene som truer – som blant annet fuktighet, lys, temperatur, brann, vær og vind. Likevel må arkivarene hele tiden være på vakt. Dette lille (og litt ekle) insektet kalles skjeggkre, og er en trussel som arkivarer over hele verden er i krig mot. En måte å bekjempe skjeggkre er å sette opp slike limfeller som bildet viser.

  Foto: Arkiv Troms

Velg tema for din tidsreise

Under hvert tema finner du en en egen tidslinje med historier