Karlsøy

I arkivkatalogen til Tranøy kommune finner du en oversikt over arkivmateriale som er avlevert til Arkiv Troms, som er ordnet og tilgjengelig. I tillegg kan det finnes materiale som enda ikke er katalogisert. Ta kontakt med oss for nærmere forespørsler.

Arkivkatalog for Karlsøy kommune