Barndom i krisetid

Arkivene reflekterer store og små hendelser i samfunnet – hverdagsliv så vel som festdagene. Krisetider med varemangel, uår og krig er også dokumentert. Hvordan var det å vokse opp i de vanskelige årene?