Barn i arbeid

Barn har til ulike tider måtte hjelpe til for at familien skulle ha mat på bordet. De måtte hjelpe til hjemme med barnepass og husarbeid. Mange ble også med foreldrene på arbeid, enten det var i fiskeriene, gårdsarbeid eller i gruver. Arkivdokumentene gir oss et innblikk i barns arbeidsoppgaver.