Ulike arkivinstitusjoner

Et arkiv – eller arkivinstitusjon -oppbevarer, ordner, bevarer og tilgjengeliggjør arkivmateriale. Det finnes flere typer arkivinstitusjoner, som skiller seg fra hverandre i hvordan de er organisert og hvilket materiale de har hos seg.