Skole

Skolearkivene er gode kilder til barneliv i kommunene. Lærerne var lenge en av de viktigste personene i bygda, og tok ofte initiativ til endringer og aktiviteter. Gjennom lærernes beskrivelser i skoleprotokoller får vi – på godt og ondt – et innblikk i barns hverdag gjennom tidene.