Hvorfor er arkiv så viktig?

I Norge har man en helt egen lov som slår fast at alle offentlige organer skal holde arkiv. De skal ta vare på dokumentene sine for ettertiden.