Ibestad

Her kan du lese om arkivmaterialet til Ibestad kommune som er avlevert til Arkiv Troms, som er ordnet og tilgjengelig. I tillegg kan det finnes materiale som enda ikke er katalogisert. Ta kontakt med oss for nærmere forespørsler.

Arkivkatalogen for Ibestad kommune

Arkivkatalogen for Andørja kommune