Hus og hjem

Hus og hjem er sentrale elementer i barneliv og oppvekst. Arkivene viser oss ulike boformer og gir innblikk i familienes hverdagsliv.