Om prosjektet

I 2015 mottok Arkiv Troms støtte fra Kulturrådet til forprosjektet » En arkivpresentasjon av barneliv i Troms». Midlene ble brukt til undersøkelser av kommunearkivene i Troms, for å kartlegge barnerelatert materiale. I 2016 mottok vi støtte fra Kulturrådet til formidling av arkivmateriale knyttet til barn og oppvekst, gjennom nettstedet «Tidsmaskin Troms».