Harstad

Harstad kommune kom tilbake som deltaker i Arkiv Troms 1.1.2023. Foreløpig oppbevares alt av eldre og avsluttet arkiv i Harstad, men dette skal på sikt overføres til arkivdepot hos oss.