Elevrådet blir en del av skolen

I 1964 kom det en lov som bestemte at alle skoler i Norge skal ha et elevråd, i denne loven står det at elevrådet har ansvar for å ta seg av oppgaver som påvirker elevenes trivsel på skolen. Dette har åpnet mulighetene for at elevene kan få påvirke avgjørelsene om hvordan deres hverdag på skolen skal bli.