Aksjon Ungdomsklubb i Ytre Lyngen

I Lyngen kommune skapte stengingen av fritidsklubben «Razzia» engasjement blant ungdommer på slutten av 1970-tallet. Ungdomsklubben ble midlertidig stengt på grunn av flere regelbrudd i 1978, men to år etterpå var aktiviteten enda ikke tatt seg opp igjen.