Ungdomslagene

I kommunearkivene finnes det materiale etter ulike lag og foreninger, deriblant de mange ungdomslagene som ble opprettet i distriktene. Etter disse finnes det blant annet møtebøker, regnskap, og aviser eller hefter som medlemmene laget selv. De mange ungdomshusene i Troms vitner også om lagenes innsats.