Barn som gjetere

På 1800-tallet arbeidet mange barn i Norge som gjetere. Det ble sett på som helt nødvendig at barn deltok i landbrukets mange arbeidsoppgaver. Det er blitt anslått at det omkring 1850 var så mange som 50 000 barn i Norge som var gjetere. I Troms ser det ut som om gjeteryrket var mest vanlig i Målselv, Bardu og deler av Balsfjord.