Arbeid som årsak til skolefravær

I gamle dager var det vanlig at barn arbeidet for at familien skulle klare seg gjennom året. En lærer i gamle Karlsøy ble til og med kalt for en tidstyv.