Barna på nikkelverket

I 1872 ble det etablert bergverksdrift i Hamn i Senja – Senjen Nikkelverk. Utenlandske investorer ville ta opp nikkel – et metall som på den tiden var verdifullt og etterspurt. Flere arbeidere tok med seg familien sin og slo seg ned på verkets eiendom. En god del barn vokste opp på nikkelverket – og flere av dem jobbet også i gruvene.