Heike & Danielsens skrivesystem

Skjønnskrift var en obligatorisk øvelse i skolen på begynnelsen av 1900-tallet.