Tegning, sløyd og håndarbeid i skolen

På slutten av 1800-tallet kommer fag som tegning, håndarbeid og sløyd inn i skolen. Fagene ble ansett som ferdighetsfag. Man mente at de kunne lære elevene nyttige kunnskaper som de trengte i livet – den kreative siden med fagene ble ikke ansett som viktig.