I folkehelsens navn

For å få kontroll over de mange smittsomme og epidemiske sykdommene som herjet landet på 1700-tallet, ble det blant annet opprettet sunnhetskommisjoner. Stiftsbyene og andre sentrale steder med stor tetthet av folk var de første som fikk slike kommisjoner. Med sunnhetsloven av 1860 ble det opprettet permanente sunnhetskommisjoner i kommunene. I 1905 ble sunnhetskommisjonene avløst av helserådene.