Arkiv og mat

Geografisk beliggenhet og det harde klimaet i Norge har satt sitt preg på kosthold og mattradisjoner her til lands. I Troms er somrene ofte korte, og i løpet av sommertiden har man måttet produsere mat til et helt års forbruk. For å holde seg gjennom vinteren, har man brukt ulike metoder for konservering: tørking, røyking, hermetisering og sylting for å nevne noen.