Innetid og tyggisforbud i Torsken

Medlemmene av kommunestyrene må ta stilling til mange forskjellige saker som er aktuelle i kommunen – saker som er oppe til debatt. I 1955 behandlet herredsstyret i Torsken kommune en sak som kan virke litt fremmed for barn i dag: når må barna være inne om kvelden?