Ungdom og fritid i distriktene

Fritid og fritidsaktiviteter forutsetter at man lever i et samfunn der man har tid til overs etter at de grunnleggende behovene er dekket, og ikke minst krefter til overs når dagens arbeid er ferdiggjort.