Tvangsevakuering av Finnmark og Nord-Troms 1944-45

Kommunalt arkivmateriale kan gi oss innblikk i hendelser som har satt sine spor i historien. Gjennom en skolestil fra 1945 forteller en elev med egne ord hvordan tvangsevakueringen av Nord-Norge opplevdes fra et barns perspektiv