«Barn av østavinden»

Perioden fra tidlig på 1800-tallet til tidlig på 1900-tallet kalles ofte for det store migrasjonsårhundret i vår historie. Migrasjon betyr flytting.