Varemangel og rasjonering i krisetider

Det har ikke alltid vært like lett som i dag å få tak i de varer man ønsker og har behov for. I krisetider, som for eksempel i krigstider, var det spesielt utfordrende. For å sikre at så mange som mulig fikk rettferdig tilgang til viktige forbruksvarer ble det satt i verk ulike reguleringstiltak. De kommunale arkivene gjenspeiler dette.